دسته بندی مقالات:

روش های اندازه گیری رطوبت خاک

رطوبت خاک به مقدار آب موجود در خاک اشاره دارد. این مقدار بیانگر نسبت آب به حجم کل خاک است. اندازه‌گیری رطوبت خاک به دو روش‌ مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خود را دارند.
سنسور رطوبت خاک

مدیریت آبیاری براساس نیاز واقعی گیاه به آب با سنسور رطوبت خاک

خاک به عنوان یک مخزن عمل می‌کند تا آب را بین دوره های آبیاری‌ در دسترس گیاهان قرار دهد. هدف استفاده از سنسور رطوبت خاک برای مدیریت آبیاری  این است که شما درک بهتری از سرعت تخلیه آب در مناطق مختلف مزرعه‌تان داشته باشید.

پنج گام برای کاهش استرس گرمایی در گاوهای شیری

خنک نگه داشتن گاوها در محل نگهداری به آنها کمک می کند تا بهره وری بیشتری داشته باشند و همچنین از استرس گرمایی جلوگیری کند. تحقیقات نشان می دهد که گاوهایی که به درستی خنک می شوند می توانند 0.8 تا 2.3 کیلوگرم شیر بیشتر در روز تولید کنند.
استرس گرمایی در گاوهای شیری

استرس گرمایی گاو شیری

گاوها با هضم غذا و تولید شیر گرما تولید می کنند. هنگامی که در معرض نور خورشید قرار می گیرند، گرمای خورشید را جذب می کنند. مصرف ماده خشک گاوهای شیری تحت استرس گرمایی کاهش پیدا کرده و باعث کاهش تولید شیر و میزان آبستنی خواهد شد.همچنین استرس گرمایی باعث افزایش لنگش، بروز بیماری و افزایش میزان مرگ و میر می شود.